Miesięczne archiwum: Listopad 2014

Od redakcji

„Echo Trójki” wkracza razem z ZS Nr 3 w drugą dekadę jako głos społeczności uczniowskiej niepokornej, ale pełnej zapału i pomysłów. W ciągu ostatnich 9 lat gazetka uległa znacznym  przeobrażeniom, nie oparła się duchowi czasu. Zaczynaliśmy od formy drukowanej w 2005 roku,      od 6 lat ukazuje się w postaci  internetowej, blogowej.  Szkolni dziennikarze zmieniali się, ale zawsze była to grupa niezależnie myślącej młodzieży . Na łamach gazetki mieli możliwość pokazania swoich pasji, wyrażania opinii na kontrowersyjne tematy, dzielenia się zainteresowaniami historią i  podróżami, recenzowania książek, filmów, gier komputerowych, przeprowadzania wywiadów, ankiet, pokazywania prób literackich. Do  piszących uczniów  czasem dołączali  nauczyciele. Praca z takim gronem redakcyjnym była dla opiekunów gazetki zaszczytem i prawdziwą przyjemnością. W numerze specjalnym listopadowym , wydanym z okazji 10- lecia szkoły znajdziecie: wywiad z dyrektor szkoły  Elżbietą Michalik , fotografie z życia szkoły ,wspomnienia absolwentów , archiwalne artykuły  „Echa Trójki” oraz kalendarium ZS Nr 3.

Magdalena Królikowska, Agata Zawadzka

Trenuj z Kochanowskim  rysunek

Wywiad z Panią Elżbietą Michalik dyrektorem Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie

Dla Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie rok 2014 jest wyjątkowy, obchodzimy jego jubileusz. Pani dyrektor już od dekady doskonale wypełnia swoje obowiązki, czego wyrazem jest ponowny, trzeci z rzędu wybór na to stanowisko. Z tej okazji Pani Elżbieta Michalik podzieliła się z nami wspomnieniami i planami związanymi z jej dalszą pracą na rzecz szkoły.

 

Olga Ostrowska; Jakie były Pani wyobrażenia o pracy dyrektora przed objęciem stanowiska i jak wyglądała konfrontacja z rzeczywistością?

 

Elżbieta Michalik :10 lat temu, kiedy Zespół Szkół Nr 3 wyłaniał się ze struktur CKU, miałam już mini doświadczenie dyrektorskie, ponieważ wcześniej byłam już dyrektorem Szkoły Podstawowej w Adelinie, a później przez rok wicedyrektorem w CKU. W CKU odpowiadałam za szkoły młodzieżowe. Nabyłam tam trochę praktyki, zdążyłam zapoznać się ze strukturą szkoły i obowiązkami dyrektora. Jednak po objęciu stanowiska, kiedy szkoła już się wyłoniła i została jednostką samodzielną, to praca dyrektora przerosła moje wyobrażenia. Był to rok przełomowy. Okazało się, że młodzieży jest bardzo dużo, zespół składał się z 3 oddziałów. W szkole był tylko jeden wicedyrektor – pan Adam Mickiewicz. Mieliśmy całą masę dokumentów, które musieliśmy wypełniać, ponieważ w tym roku odbywała się stara i nowa matura. Trochę mnie to przerastało, ale zawsze mogłam liczyć na pomoc innych dyrektorów, którzy wtedy tą szkołą zawiadywali.

 

Olga Ostrowska: Proszę podzielić się wspomnieniami z pierwszego roku pełnienia funkcji dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie?

 

Elżbieta Michalik: Był to wyjątkowy rok ponieważ w tym czasie w szkole było 5 klas maturalnych, które realizowały stary program i klasy, które obowiązywała już nowa podstawa programowa. Z tego powodu mieliśmy dwie studniówki oraz dwie różne matury. Stary egzamin dojrzałości pisało się i sprawdzało w szkole, a nowy wysyłano do sprawdzenia poza szkołą . Bardzo przeżywałam te egzaminy maturalne, ponieważ dyrektor jest odpowiedzialny za bardzo wiele spraw, z których zapewne nie wszyscy zdają sobie sprawę. W pierwszym roku pracy dyrektora ZS3 nie było jeszcze pedagoga szkolnego, który obecnie bardzo nam pomaga. Razem z panem Mickiewiczem sami rozwiązywaliśmy problemy wychowawcze, co również nie było łatwe. Pierwszy rok był bardzo trudny i wyjątkowy zarazem, trzeba było poradzić sobie z pracą na kilku frontach, ale wspólnie z wicedyrektorem udało nam się wszystko poukładać.

 

Olga Ostrowska: Jak zmieniła się szkoła na przestrzeni 10 lat?

 

Elżbieta Michalik Przede wszystkim zmieniła się baza lokalowa szkoły. Dobudowana została hala sportowa i 4 nowe sale lekcyjne. Część administracyjna, dyrektorzy, zostali przeniesieni do nowej części szkoły. Powstała widownia. Wszystko to znacznie ułatwiło nam pracę. Udało nam się ułożyć zajęcia na jedną zmianę, a nie rano i popołudniu, tak jak było wcześniej. Wprowadzone zmiany zdecydowanie poprawiły komfort nauczania.

 

Olga Ostrowska: Proszę wymienić atuty naszej szkoły?

 

Elżbieta Michalik: Przede wszystkim jest to bezpieczna szkoła, z przyjazną atmosferą. W porównaniu do innych szkół nasza odznacza się świetną bazą lokalową i wyposażeniem pracowni. Pracuje tutaj dobrze przygotowana i otwarta dla uczniów kadra pedagogiczna.

Olga Ostrowska: Co uważa Pani za swój największy sukces w pracy?

 

 

Elżbieta Michalik: Moim zdaniem, każdy dzień w życiu dyrektora jest ważny i każdy z nich przynosi jakiś sukces. Powodzenia moich uczniów lub kadry nauczycielskiej są też dla mnie wygraną. Gdybym jednak miała podsumować moją pracę i wybrać ten jeden, najważniejszy, na pewno byłoby to spotkanie odpowiedzialnej, mądrej i kreatywnej kadry pedagogicznej. To jest moje życiowe doświadczenie i mój prywatny sukces. Poza tym uczniowie w mojej szkole są zawsze uśmiechnięci, pełni zapału do pracy. Uważam, że każdy z nas ma przypisaną jakąś rolę w życiu i cieszę się, że właśnie mnie przypadło poznać tych wszystkich wartościowych ludzi.

 

Olga Ostrowska: Jaki model nauczyciela i wymarzony wizerunek ucznia jest Pani bliski?

 

Elżbieta Michalik Moim wymarzonym nauczycielem jest osoba punktualna i obowiązkowa. Ważne jest to, aby stawiał swoim uczniom wyzwania, aby młodzi ludzie nie tracili zapału do ciężkiej pracy. Z drugiej stronny powinien też być kreatywny, ciekawie przedstawiać zajęcia. Jego praca powinna być również jego pasją. Z kolei wymarzony uczeń powinien przede wszystkim mieć chęci do nauki. Jeżeli ktoś chce się uczyć, to zawsze odniesie sukces. Poza tym lubię, kiedy uczniowie są uśmiechnięci, zadowoleni i zawsze pamiętają o swoim podstawowym obowiązku ,jakim jest noszenie identyfikatora.

 

Olga Ostrowska: Czy jest coś, czego nauczyła się Pani od swoich uczniów?

 

Elżbieta Michalik: Dzięki pracy z uczniami czuję się młodo. Poprzez ciągłe przebywanie razem z nimi dostaję mnóstwo energii do codziennego życia i zarażam się młodzieńczym zapałem.

 

Olga Ostrowska: Co Pani chciałaby zmienić w naszej szkole?

 

Elżbieta Michalik: Na pewno chciałabym poszerzyć korytarze lub dobudować szkołę, jednak nie jest to możliwe. Aż takich wyraźnych zmian nie jesteśmy w stanie przeprowadzić. Możemy dążyć do poprawienia systemu nauczania, wprowadzić nowe metody nauki, motywowania młodych ludzi do pracy. W szkole mamy coraz więcej osób niepełnosprawnych, dla których chcemy wprowadzić kolejne udogodnienia.

 

Olga Ostrowska: Proszę podzielić się z nami planami dotyczącymi funkcjonowania szkoły na następne 5 lat?

 

Elżbieta Michalik: Chciałabym razem z uczniami i moją kadrą pedagogiczną jak najlepiej przeżyć następną kadencję. Szkoła nie jest instytucją, w której można robić rewolucję, dlatego nie mogę powiedzieć, że od następnego roku przeprowadzę diametralne zmiany. Na pewno będę dążyć do tego, aby w naszej szkole zostały utrzymane te kierunki, które są do tej pory, by uczniowie, cały czas mogli rozwijać tutaj swoje umiejętności i zdolności. Będę dbać o to, aby w miarę możliwości finansowych szkołę doposażyć w nowe pomoce naukowe oraz aby cały czas utrzymywała się dobra, przyjazna atmosfera z lat poprzednich.

 

Olga Ostrowska: Dziękuję za rozmowę

 

 

Wspomnienia absolwentów

Z pucharem Marcin BoreckiMarcin Borecki – absolwent Zespołu Szkół Nr 3, w latach 2011- 2014 uczeń klasy sportowej, wychowanek pani Grażyny Witkowskiej; wybitny sportowiec, mistrz sztuk walki ; student pierwszego roku Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

Uważam, że lata spędzone w tej szkole były jednymi z najprzyjemniejszych okresów związanych z moją edukacją. Zawarłem wiele cennych znajomości, dzięki którym wesoło i szybko mijał czas. Dzięki wycieczkom organizowanym przez szkołę, zwiedziłem różne miasta i miejsca, w których sam najprawdopodobniej bym się nie znalazł. W trakcie nauki zdobyłem wiedzę i umiejętności, które pozwolą mi z pewnością na realizację dalszych etapów mojego kształcenia. Oczywiście nie byłoby to możliwe, gdyby nie wyjątkowa kadra pedagogiczna, umiejąca zmotywować nas do wytężonej pracy. Chciałbym podziękować za wyrozumiałość, jaką okazywali mi nauczyciele, gdy wielokrotnie opuszczałem zajęcia, uczestnicząc w wielu wyjazdach związanych z uprawianym przeze mnie sportem. Tuż przed zakończeniem ostatniego roku mojej edukacji, chciałem jak najszybciej napisać pozytywnie maturę i rozpocząć długie wakacje. Teraz wiem, że ukończenie szkoły wiązało się również z rozstaniem ze znajomymi i dziś dopiero widzę, jak bardzo zaczyna mi ich brakować. Nie miałbym nic przeciwko temu, aby moja dalsza edukacja odbywała się w tej szkole, z moją byłą klasą i wychowawczynią.”

 

 

HubertHubert Wasilewski Wasilewski – absolwent Zespołu Szkół Nr 3 , uczeń technikum ekonomicznego w latach 2005-2009 , wychowanek pani Magdaleny Królikowskiej ; brązowy i srebrny medalista Mistrzostw Polski 2012 i Europy 2013 w kulturystyce.
„Cztery lata technikum uważam za jeden z najfajniejszych etapów w moim życiu. Klasę miałem super, kilka przyjaźni przetrwało do dziś. Nie można też zapomnieć o naszej wychowawczyni, która miała do nas świetne podejście. Z każdym umiała odnaleźć wspólny język, ale jak było trzeba, potrafiła ustawić do pionu. Szkoła nie przeszkodziła mi w przygodzie z kulturystyką, którą zacząłem w drugiej klasie technikum. Po maturze poszedłem na studia sportowe, gdzie zauważono moją sylwetkę i namówiono mnie na start w zawodach kulturystycznych. Z perspektywy czasu myślę, że chętnie zasiadłbym w ławach ZS 3 ponownie, choćby na jeden dzień.”

 

 

 

Adam ZającAdam Zając – absolwent Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie, uczeń klasy matematyczno – informatycznej w latach 2002-2005 , wychowanek pani Anety Kasjaniuk; obecnie nauczyciel przedmiotów informatycznych, opiekun szkolnej gazetki „Echo Trójki”.

Moja historia przeplata się z historią ZS3 od momentu jego powstania. Naukę zacząłem w 2003 roku jeszcze w CKU, ale 3 lata później otrzymałem świadectwo ukończenia szkoły już w Zespole Szkół Nr 3. Spośród wszystkich szkół ,do których uczęszczałem przez lata swojej nauki, tę wspominam zdecydowanie najlepiej. Nigdzie nie poznałem tylu świetnych ludzi, z którymi przyjaźnię się do tej pory. Tak wśród uczniów jak i nauczycieli, choć z niektórymi “sorami” i “sorkami” czasem trzeba było wręcz walczyć o ocenę. Szkołę wspominałem na tyle ciepło, że pierwsze kroki w poszukiwaniu pracy, po ukończeniu studiów licencjackich, skierowałem właśnie tutaj. Na początku miał to być raczej tylko przystanek przed dalszą karierą gdzieś w jednym z dużych miast. Okazało się jednak, że korzenie zapuściłem szybko i głęboko. Z roku na rok coraz bardziej wrastałem w tkankę szkoły, towarzyszyłem nadaniu imienia patrona – Jana Kochanowskiego , obserwowałem budowę i otwarcie hali gimnastycznej , byłem świadkiem mnóstwa innych wydarzeń, identyfikowałem się z tym miejscem coraz bardziej. Teraz już nie myślę o szukaniu innej pracy. W Kochanowskim czuję się po prostu dobrze.”

wojtek Rogulski 1Wojciech Rogulski – absolwent Zespołu Szkół Nr 3 , uczeń  klasy lingwistyczno – europejskiej w  latach 2006-2009 , wychowanek pani  Agnieszki  Wydryszek ; obecnie nauczyciel języka  angielskiego  w  ZS3  w Wyszkowie.
„„Żuczki”, „robaczki”  tak zazwyczaj zwracała się do nas nasza wychowawczyni. Choć nie byliśmy najgrzeczniejszą klasą, to pani Wydryszek starała się wykrzesać z nas jak najwięcej pozytywnych cech. Jeszcze niedawno sam siedziałem w tych ławkach i przemierzałem ciasne korytarze szkoły. Teraz znajduję się po drugiej stronie i zupełnie inaczej patrzę na to wszystko. W pierwszych dniach pracy w szkole nauczyciele nie kryli zdziwienia moją obecnością w pokoju nauczycielskim, jednak w mgnieniu oka zaakceptowali mnie jako „jednego z nich”. Szczególnie moja wychowawczyni, która pewnego dnia otworzyła drzwi do pokoju nauczycielskiego, gdzie na zewnątrz czekała uczennica, która prosiła „pana Rogulskiego” .Pani  Wydryszek  ze  stanowczością odpowiedziała, że taki nauczyciel tu nie pracuje, po czym zamknęła drzwi i spojrzała na mnie.”

Mateusz Gąsiewski 2Gąsiewski Mateusz –  absolwent Zespołu Szkół Nr 3  ,   w latach 2005-2009  uczeń   technikum informatycznego, wychowanek   pani Elwiry Sawicz-Bakuły;  obecnie  nauczyciel wychowania fizycznego  w ZS3 w Wyszkowie.
„Jeśli jeszcze raz miałbym stanąć przed wyborem szkoły na pewno wybrałbym ZS3.W pamięci pozostało mi bardzo dużo wspaniałych chwil związanych z tą szkołą. Bardzo miło wspominam lekcje informatyki  z panem Franciszkiem Ochmańskim oraz z dawnym nauczycielem panem Adamem Dutkowskim pseudonim „BOSKI”. W pamięci pozostały mi też lekcje przysposobienia obronnego prowadzone przez pana Jerzego Sasina, a dokładniej bieg  wokół szkoły w maskach gazowych  i czołganie się na placu przed szkołą! Nie mogę też zapomnieć o wspaniałych chwilach spędzonych na wychowaniu fizycznym w pięknej „dużej” sali gimnastycznej (tak dla przypomnienia teraz sala nr 2), gdzie czasami na jednej lekcji ćwiczyło  pięć grup . Jedną z chwil będę pamiętał bardzo szczególnie. Poloneza przed studniówką trzeba było ćwiczyć na dziedzińcu przed szkołą. A kiedy? W listopadzie i grudniu,   na śniegu i to czasem w minusowych temperaturach. Ale i tak  było  fajnie!”

Ela WięchElżbieta Więch – absolwentka ZS3 w Wyszkowie,  uczennica klasy technikum ekonomicznego w latach 2002 – 2006, wychowanka pani Renaty Lalak;  obecnie pracuje w centrali jednego z banków przy tworzeniu i wdrażaniu produktów inwestycyjnych.
Emilia Więch -. absolwentka ZS3 w Wyszkowie, uczennica klasy technikum ekonomicznego w latach 2003 – 2007, wychowanka pani Joanny Świętoń;  obecnie studentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
„Możemy przytoczyć kilka historii, związanych z tworzeniem „Echa Trójki”. Jednym z nich było wymyślenie nazwy, która powstała w nocy, dzień przed wydaniem pierwszego numeru. Razem z siostrą siedziałyśmy do późnych godzin nocnych , próbując wymyślić prostą, lecz nawiązującą do naszej szkoły nazwę. Stąd właśnie wzięła się nazwa „Echo Trójki”. Jednym z artykułów, który wzbudził największe poruszenie, był ten,Emilka Więch dotyczący oceny pracy nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3. Po dwóch „cenzurach” zebranego materiału, Pani Dyrektor wciąż uważała, że opinie, dotyczące kadry dydaktycznej, są zbyt śmiałe. W końcu udało się namówić dyrekcję do wydania artykułu w zaplanowanej formie. Była to wówczas nowatorska metoda oceny pracy nauczycieli. Dotyczyła między innymi sposobu prowadzenia zajęć oraz atmosfery, jaka panowała na lekcjach. Jak się dowiedziałyśmy, obecnie „Echo Trójki” wydawane jest w formie elektronicznej. Dla redakcji jest to zapewne duże ułatwienie. Na początku istnienia gazetki szkolnej, wydawana ona była w formie papierowej, dlatego wraz z siostrą niemal do perfekcji poznałyśmy, jak działają wszystkie kserokopiarki w szkole. Jednym ze wspomnień, przywoływanych z tamtych czasów, było kopiowanie  bożonarodzeniowego wydania gazetki. Pamiętam jak z siostrą spędziłyśmy niemal całe popołudnie i wieczór w pokoju nauczycielskim, próbując „walczyć” z kserokopiarką, która cięgle się psuła. Wówczas w sali konferencyjnej odbywało się spotkanie bożonarodzeniowe pracowników szkoły. Co pewien czas naszą pracę nadzorował Dyrektor Adam Mickiewicz. I właśnie to prawie niedziałające ksero i Dyrektor Mickiewicz zapadły nam najbardziej w pamięci z tamtego wieczoru.”

 

10-lecie fotograficznie

1.  2004.dzien nauczyciela

Pierwszy Dzień Nauczyciela w ZS3 – konwencja socrealistyczna, 2004 r.

 

Jarmark renesansowy w czasie uroczystości otwarcia hali sportowej, 2006 r.

Jarmark renesansowy w czasie uroczystości otwarcia hali sportowej, 2006 r.

 

Artystyczne popisy uczniów z okazji Dnia Nauczyciela, 2007 r.

Artystyczne popisy uczniów z okazji Dnia Nauczyciela, 2007 r.

 

Wspólna zabawa karnawałowa w Domu Pomocy Społecznej w  Niegowie , 2009 r.

Wspólna zabawa karnawałowa w Domu Pomocy Społecznej w Niegowie , 2009 r.

 

Debiut sceniczny zespołu muzycznego „The Teachers” na deskach DK „Hutnik”, 2009 r.

Debiut sceniczny zespołu muzycznego „The Teachers” na deskach DK „Hutnik”, 2009 r.

 

Prymusi ZS3  - stypendyści Prezesa Rady Ministrów , 2011 r.

Prymusi ZS3 – stypendyści Prezesa Rady Ministrów , 2011 r.

 

Dzień Jana Kochanowskiego w konwencji sielankowej, 2013 r.

Dzień Jana Kochanowskiego w konwencji sielankowej, 2013 r.

 

Brytyjska przygoda uczniów w ramach  programu  „Leonardo da Vinci”,  2014 r.

Brytyjska przygoda uczniów w ramach programu „Leonardo da Vinci”, 2014 r.

 

 

 

 

 

 

Kalendarium Zespołu Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie

2004 – powstanie ZS Nr 3 wskutek wyłonienia z Centrum Kształcenia Ustawicznego           20 klas szkoły dziennej (Technikum, Liceum Ogólnokształcące i Liceum Profilowane); powołanie na stanowisko dyrektora nowej szkoły Elżbiety Michalik, a wkrótce potem  Adama Mickiewicza na funkcję wicedyrektora
2005 – ostatnia „stara matura” w 5 klasach technikum dawnego typu oraz pierwsza „nowa matura” w 5 klasach liceum ogólnokształcącego i liceum profilowanego; szkołę opuściło ogółem 10 klas maturalnych;  naukę w szkole rozpoczęła rekordowa liczba pierwszoklasistów w 9 klasach, w tym  uruchomiono technikum z zawodzie technik informatyk oraz w LO klasę „lingwistyczno-europejską”
2005-2007 – w ZS Nr 3 realizowano projekt pomocy stypendialnej dla uczniów z terenów wiejskich, z wykorzystaniem funduszy europejskich
2007 – powołanie Jerzego Sasina na stanowisko drugiego wicedyrektora ZS Nr 3
2009 – początek budowy hali sportowej CKU/ZS3, po wielu latach oczekiwań i zabiegów;     zwieńczenie powodzeniem zabiegów w sprawie zakupu od gminy Wyszków na rzecz CKU/ZS3 działki ziemi użytkowanej przez Szkołę Podstawową Nr 2, co stworzyło warunki do rozbudowy szkoły
2010 – uroczystość  otwarcia hali sportowo-widowiskowej CKU/ZS3, wraz z segmentem łączącym i nowymi salami lekcyjnymi; w trakcie uroczystości nastąpiła oficjalna proklamacja nadania szkole imienia Jana Kochanowskiego oraz przekazanie i  poświęcenie, ufundowanego  przez rodziców, sztandaru  ZS3
2011 – wyjazd grupy uczniów na staże-praktyki w Hiszpanii;  początek corocznej wymiany młodzieży ze szkołą partnerską w Niemczech (Warburg w Nadrenii Północnej Westfalii)
2012 – do szkoły weszli absolwenci gimnazjów, realizujący nową podstawę programową
2013 – wprowadzenie dzienników elektronicznych
2014 – szkołę opuściła ostatnia klasa liceum profilowanego  o profilu ekonomiczno-administracyjnym; wyjazd 30 uczniów technikum na staże do Wielkiej Brytanii; obchody jubileuszu 10-lecia ZS Nr 3