Człowiek jako część Wszechświata, czyli jak żyć w zgodzie ze sobą i światem?

Od zawsze ciekawiła mnie relacja człowiek –  świat. Kim jesteśmy, gdzie
i dlaczego żyjemy, aż w końcu ostatecznie, w jakim celu tu jesteśmy? Niebywałe jest to, że nie jestem jedyną jednostką, która swoje myśli ukierunkowuje na ścieżkę poznania siebie i innych. Te aspekty od zawsze były tajemnicą i główną podstawą  rozważań filozoficznych, ale gdyby się tak przyjrzeć, to nikt nie znał w 100% odpowiedzi na te pytania. Były to jedynie teorie… Człowiek w chwili zadumy miewa stany zawieszenia świadomości, gdy wszystkie myśli „wyłączają się” i jest tylko jednostka wobec świata. Czy jest on dobry czy zły? Czy da się z nim zaprzyjaźnić, czy może żyjemy na Ziemi z przymusu, bo tak trzeba? Trudne pytania i trudne odpowiedzi, jednakże na tym świecie nie jesteśmy sami i gdyby odsunąć na chwilę kwestie wiary, można by rzec, że Ziemia to tylko mała część nieokiełznanego Wszechświata, który w gruncie rzeczy chce z nami współpracować. Trzeba tylko chcieć.

W tym artykule postaram się Wam przybliżyć kierunek mojego  myślenia w ostatnim czasie. Mianowicie,  każdy na pewno zna formułę „świat rządzi się swoimi prawami”, ale czy wiecie, że we Wszechświecie również panują takie prawa? Istnieje 7 uniwersalnych i bardzo ciekawych praw Wszechświata, na których opiera się ten świat i jego doskonała harmonia. Gdy je poznamy, zrozumiemy i być może zaczniemy stosować,  doświadczymy głębokiej przemiany we wszystkich obszarach naszego życia.

Pierwsze prawo: Prawo Mentalizmu- Wszechświat jest Mentalny, wszystko jest umysłem. Ta zasada przede wszystkim  opiera się na twierdzeniu, że przed każdym fizycznym czynem stoi myśl zamieszkująca niewidzialny świat umysłu. Mówi się, że istnieje jedna Uniwersalna Podświadomość, z której powstają wszystkie rzeczy. Energia, materia, a nawet nasze umysły są częścią tej Podświadomości, a nasza rzeczywistość to manifestacja naszych umysłów.

Drugie prawo: Prawo powiązania- Jak na górze, tak i na dole; jak i na dole, tak i na górze. Istnieje harmonia pomiędzy światem materialnym, umysłowym i duchowym. Wszystko jest Jednością. „Poznaj samego siebie, a poznasz wszystkie tajemnice bogów Wszechświata”- inskrypcja w świątyni Apolla w Delfach odnosiła się do tego prawa.

Trzecie prawo: Prawo Wibracji: Nic nie spoczywa; Wszystko się porusza; Wszystko jest w ruchu; Wszystko wibruje. Wszechświat jest wibracją. Nauka potwierdziła, że wszystko we wszechświecie włączając nas jest tylko czystą energią wibrującą z różną częstotliwością. Na Prawie Wibracji jest oparte Prawo Przyciągania. Nasze myśli, emocje są wibracjami, z których bezwarunkowa miłość jest tą najwyższą, a nienawiść najniższą.

Czwarte Prawo: Prawo biegunowości (dwoistości): Wszystko ma swoje bieguny; wszystko ma swoje pary przeciwieństw, a to co jest skrajnie przeciwne, w swojej naturze jest bardzo podobne; skrajności się spotykają, a paradoksy da się pogodzić. Istnieją dwie strony wszystkiego. Przeciwieństwa w rzeczywistości są tylko skrajnościami tej samej rzeczy. To odnosi się np. do ciepła i zimna, miłości i nienawiści, dobra i zła. Można umiejętnie
i świadomie przejść z jednej skrajności w drugą, jeśli tylko potrafi się podnieść swoje wibracje.

Piąte Prawo: Prawo Rytmu- Wszystko wpływa i wypływa; Wszystko płynie, na zewnątrz i do środka; wszystko wznosi się i opada; ruch wahadła manifestuje się we wszystkim; odchylenie w lewo jest równe odchyleniu w prawo; rytm dąży do wyrównania (rytm się kompensuje).We wszystkim następują zwroty. Zgodnie z tym prawem, kiedy coś osiąga punkt kulminacyjny następuje powrót do przeciwnego stanu, który po osiągnięciu swojego krańcowego punktu znów wraca do poprzedniego. Aby być ponad tym prawem musimy uświadamiać sobie niemal niezauważalny początek ruchu wstecznego na naszej drodze do poprawy jakiegoś aspektu życia. Kiedy czujemy, że to Prawo zaczyna nas odciągać do tyłu starajmy się nie wpadać w panikę lub zniechęcenie. Zamiast zniechęcenia warto zastanowić się nad życiem, nie działać, lecz planować. Z czasem skutki pozytywne się pojawią.

Szóste Prawo: Prawo przyczyny i skutku: Każda przyczyna ma swój skutek, a każdy skutek ma swoją przyczynę. Zgodnie z tym Prawem każdy widzialny, fizyczny skutek, ma swoją przyczynę w niewidzialnym świecie umysłu. To istota Potęgi Myśli. Jedną z ważniejszych umiejętności dla człowieka jest panowanie nad własnym umysłem, gdyż wszystko co dzieje się w rzeczywistości to dzieło myśli. W Prawach Wszechświata nie istnieje coś takiego jak szansa czy przypadek. Prawo przyczyny i skutku odnosi się do płaszczyzny duchowej, mentalnej i fizycznej.

Siódme Prawo: Prawo rodzaju (płci)- Wszystko ma swoje męskie i kobiece pierwiastki.
Wszyscy i wszystko posiada pierwiastki i męskie i żeńskie. Nasza kompletność wyraża się
w posiadaniu obu tych pierwiastków.

Czymś, co spaja wszystkie 7 Praw Wszechświata jest jedyne w swoim rodzaju i unikatowe Prawo Przyciągania. Wibracje, które mamy w sobie przyciągają wibracje od Wszechświata. Dzielimy się swoją energią z innymi, a pozostali dzielą się  z nami. Następuje pewna spójność i harmonia, dzięki której świat jest dobry. Sentencja „Dobro wraca” oraz „Dobro to jedyna rzecz, która się mnoży, gdy się ją dzieli” odnoszą się w skrócie do tego ważnego prawa.

Manifestacja jest oparta na Prawie Przyciągania oraz umiejętnej Wdzięczności. Czym jest manifestacja? To świadome pragnienie czegoś poprzez wywoływanie tego powtarzalną myślą, aż stanie się realnym czynem i dokonaniem. Kreujemy w ten sposób życie poprzez przekonania, wierzenia i własne zachowania, a nawet wypowiedzi. Prawo Przyciągania działa cały czas, bez względu na to czy jesteśmy tego świadomi czy nie. Budowa jednej manifestacji to nie tylko ujęcie problemu w technice „pragnień”, ale także umiejętność „bycia wdzięcznym” za to, co się posiada.

Chciałabym  zwrócić szczególną uwagę na wdzięczność, której wartość  w obecnym zmodernizowanym świecie niestety spada. Ludzie nie zwracają uwagi na to,  co mają lub zapominają o tym. Wolą egotycznie skupiać na sobie uwagę i lamentować o tym  , czego  nie udało im się osiągnąć. Przypuśćmy, że Pani Ala pracuje w firmie X od kilku miesięcy i stara się o podwyżkę. W końcu nie dostaje jej, ale zyskuje propozycję w innej, dobrze prosperującej firmie. Czy Pani Ala powinna być szczęśliwa? Oczywiście, że tak, ale w całej sytuacji będzie narzekać na brak podwyżki i znając mentalność ludzi i przywiązanie do miejsca pracy nawet nie pomyśli o jej zmianie. I właśnie na tym polega problem. Niestety zapominamy, że powinniśmy każdego dnia dziękować za przeżyte emocje, chwile – nie muszą być nadzwyczajne; wystarczy ustąpienie starszej pani miejsca w autobusie, czy znalezienie złotówki. Manifestacja jest jednym ze sposobów na zdobycie pożądanych rzeczy, stanowisk lub po prostu spełnienie marzeń. Jednak trzeba to wykonywać umiejętnie
i z rozumem. Wszechświat nie lubi być przecenianym. ;)

Podsumowując  Wszechświat stoi dla nas otworem, ważne,  aby  żyć z nim w harmonii. O wiele łatwiej jest żyć ze spokojną głową. Bądź wdzięczny za każdy dzień, moment, sekundę, gdyż życie jest krótkie i ulotne. Możesz osiągnąć wszystko. Musisz tylko chcieć,  mieć pewność siebie i być wiernym swoim przekonaniom.

Julia Banaszek kl. III LOL

 

Dodaj komentarz