Wyniki anonimowej ankiety dla klas pierwszych

Przez dwa tygodnie września  przeprowadzaliśmy  anonimową ankietę dla klas pierwszych dotyczącą ich funkcjonowania w nowej  szkole. Nasi koledzy chętnie brali w niej udział, dzielili się swoimi spostrzeżeniami. W niektórych kwestiach wszystkie klasy były zgodne, ale były też pytania, które dały mnóstwo różnorodnych i ciekawych odpowiedzi.

Oto efekty pracy, z których wynika, że uczniowie przy wyborze  szkoły kierowali się jej dobrymi opiniami i wynikami. Znaleźli tutaj także rozszerzenia, które ich interesowały lub miały związek z ich przyszłą pracą. Wybór szkoły i  kierunku to ich niezależna, samodzielna decyzja. Mówili, że podobają im się sale lekcyjne i są tu naprawdę mili ludzie. Starsi koledzy i koleżanki chętnie wspierają młodszych kolegów. W szkole panuje miła atmosfera.

O dziwo, klasy pierwsze odnajdują się w rozkładzie sal i segmentów lepiej niż ich starsi koledzy. Powiedzieli, że nie mają z tym żadnych problemów i szybko przyswoili  nowy system numerowania pomieszczeń.

Zdziwił ich natomiast brak dzwonków w naszej szkole i automat do kawy, który bardzo doceniają.

Zapytani o zajęcia pozalekcyjne wykazali zainteresowanie kółkiem teatralnym, lekcjami języka hiszpańskiego i francuskiego. Padły także pomysły o założeniu radiowęzła, co umiliłoby czas w szkole.

Niestety , oprócz plusów są też minusy. Większości pierwszaków ( i nie tylko) przeszkadza brak szatni, krótkie przerwy i ciasne, ciemne korytarze. Narzekają także na remont, który nie ułatwia nauki i rozprasza.

Negatywne opinie  dotyczyły także planu lekcji . Wszystkie klasy stwierdziły, że jest on dużym problemem. Nie są zadowoleni ze swoich planów zajęć, które utrudniają im dojazdy do szkoły i do domu.

Dziękuję wszystkim klasom za miłą współpracę i szczerą wymianę zdań na temat naszej szkoły. Dziękuję także moim kolegom z klasy – szczególnie Wiktorii Godlewskiej i Kubie Rychlickiemu, ale także Amelii Piecychnie i Amelii Fornalskiej za pomoc w przeprowadzaniu ankiet.

 

Katarzyna Stokarska 3LL

Dodaj komentarz